NDT-BOBATH

Istotą koncepcji NDT Bobath było i jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka/pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchu wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu.

Podstawa koncepcji NDT Bobath:

 • wnikliwa obserwacja i ocena możliwości pacjenta/dziecka z uwzględnieniem jakości ruchu,
 • analiza jego możliwości, pierwotnych problemów i wtórnych zaburzeń,
 • określenie trudności w wykonywaniu codziennych i funkcjonalnych czynności ruchowych,
 • zastosowanie specyficznych technik wspomagania oraz stymulacji, które pozwolą wyzwolić, możliwe do wykonania, ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu.

Głównymi zasadami usprawniania, na których bazuje metoda NDT- Bobath są:

 • normalizacja napięcia mięśniowego (wyrównanie zarówno nadmiernej hipotonii jak i hipertonii),
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • wyzwalanie ruchów oraz kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych,
 • utrzymywanie pełnej ruchomości w stawach,
 • utrwalanie kontroli postawy i najbardziej zbliżonych do prawidłowych wzorców oraz reakcji ruchowych,
 • utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w funkcji z dnia codziennego (podczas zabawy, przyjmowania posiłków, codziennej higieny, nauki itp.).

 Wskazania do terapii NDT Bobath: 

 • asymetria,
 • problemy z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • zaburzenia rozwoju psycho–ruchowego
 • uszkodzenia splotów nerwowych,
 • choroby nerwowo–mięśniowe typu SMA,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • wady rozwojowe,
 • zaburzenia koordynacji,
 • mózgowe porażenie dziecięce (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
 • nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
 • choroby genetyczne (min. Zespół Downa). 

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji dzieci od 3 roku życia

 • Przeprowadzona zostanie wnikliwa obserwacja i ocena możliwości pacjenta/dziecka z uwzględnieniem jakości ruchu. Analiza jego możliwości, pierwotnych problemów i wtórnych zaburzeń oraz określenie trudności w wykonywaniu codziennych i funkcjonalnych czynności ruchowych.
 • Zastosujemy techniki wspomagania oraz stymulacji, które pozwolą wyzwolić, możliwe do wykonania, ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu.