Grant

Zakup usług badawczych związanych z opracowaniem metody syntezy

i przeskalowanie produkcji nanocząstek srebra

Ost-med Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT2/73 zawartą dnia 08 października 2019 r.

Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i rozwój”.

Celem projektu jest zakup usług badawczych związanych z opracowaniem metody syntezy i przeskalowanie produkcji nanocząstek srebra.

 Efektami projektu są:

  • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
  • Wzrost przychodów
  • Wzrost dochodów

Dofinansowanie projektu z UE:  85 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 123 000,00 PLN