Zamówienie: „Świadczenie usług medycznych – lekarz psychiatra”

Przedmiotem zamówienia udzielenie wsparcia w postaci usług medycznych lekarza-psychiatry uczestnikom projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem zamówienia jest świadczenie usług medycznych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu woj. mazowieckiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127236