Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja Sensoryczna – stanowi dla dziecka świetną zabawę podczas, której ma ono szansę przekraczać własne granice i poznawać świat na nowo. Za pomocą ciekawych form pracy, w sposób kontrolowany z różną intensywnością dostarczamy dziecku te bodźce, na które jego system nerwowy ma największe zapotrzebowanie. Zadania zawsze są indywidualnie dobierane do każdego dziecka i są skonstruowane tak, by być jak najbliżej aktualnego poziomu rozwoju dziecka. 

Dla kogo:

  • dla dziecka ze słabą koordynacją ruchową, obniżonym napięciem mięśniowym
  • dla dziecka z opóźnionym rozwojem ruchowym oraz mowy
  • dla dziecka z zespołem Aspergera, Downa, Autyzmem, MPDz
  • dla dziecka, które ma trudności w nauce i wykazuje zaburzenia koncentracji uwagi
  • dla dziecka z zaburzeniami odbierania bodźców słuchowych i wzrokowych 

Jesteśmy by pomóc Twojemu dziecku:

  • Dysponujemy dobrze wyposażoną salą oraz wykwalifikowanym personelem;
  • Posiadamy profesjonalny sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz przyrządy, które służą do stymulacji systemu wzrokowego, słuchowego, dotykowego oraz proprioceptywnego;
  • Przeprowadzamy diagnozy, na podstawie których zostaje prowadzona terapia dostosowana do potrzeb Państwa dziecka. Otrzymują Państwo zalecenia, zabawy do wykorzystania w warunkach domowych;
  • Nasi terapeuci zadbają o to, by każde zajęcia były ciekawe!!!