Kadra

Poradni Psychologicznej w Wyszkowie

Magdalena Kopańska Tobiasz

psycholog

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie o specjalności: psychologia zdrowia i psychoterapia oraz podyplomowe: coaching w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.
W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się wszystkimi grupami wiekowymi (osobami starszymi, dorosłymi, młodzieżą i dziećmi), pomagając im rozwiązywać problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze, psychiczne czy społeczne.
Współpracowała z osobami uzależnionymi oraz grupami wykluczonymi społecznie, przeprowadzając warsztaty psychologiczne. Pracowała z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych.
Pracuje indywidualnie oraz grupowo.

mgr Przemysław Gryczka

psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB).

Prowadzi diagnostykę, konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dzieci (od 10 rż), młodzieży i dorosłych.
Zajmuje się: schizofrenią, zaburzeniami nastroju, depresją, szeroko pojętymi zaburzeniami lękowymi i nerwicowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD), obniżoną samooceną, z osobami doświadczającymi traumy.

Praca z pacjentami objęta jest stałą superwizją.