Projekt

Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa

Pragniemy poinformować , że Firma OST-MED. Sp. Zo.o. wspierana przez Europejski Fundusz Społeczny rusza z Projektem „ Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa”.

W ramach w/w Projektu firma OST-MED sp. Z o.o. rozpoczyna rekrutację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do przeprowadzenia bezpłatnych cykli terapeutycznych polegających na specjalistycznej diagnozie i rehabilitacji z zastosowaniem nowych technologii takich jak zrobotyzowane ortezy do rehabilitacji chodu, zrobotyzowane systemy rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości , egzoszkielety .

Jednym z nowoczesnych, najbardziej zaawansowanym na rynku systemem wykorzystanym do cyklu terapeutycznego będzie system do reedukcji chodu Lokomat Pro- zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego.
Jego zalety to min.:

 • Zrobotyzowane ortezy prowadzą nogi pacjenta po bieżni zapewniając w ten sposób wiele możliwości treningu
 • Szybsze postępy w terapii wynikające z dłuższego i intensywniejszego treningu w stosunku do terapii prowadzonej tylko przez terapeutę manualnie
 • Aktywność pacjenta podczas chodu jest łatwa do obserwacji oraz oceny
 • Płynna regulacja siły wodzącej dla każdej z nóg pozwala wymusić na pacjencie cięższą pracę wraz z postępem rehabilitacji lub przygotować terapię specjalnie dla pacjentów z problemem dotyczącym tylko jednej kończyny

Zakwalifikowany otrzyma 15 sesji terapeutycznych . Jedna sesja ok. 60 minut . W ciągu tego czasu następuje przymocowanie pacjenta do urządzenia , trening trwający ok. 45 min w zależności od zmęczenia i motywacji pacjenta

Decyzja o przyjęciu do projektu zostanie podjęta po przeprowadzeniu wstępnych testów kwalifikacyjnych.

Kryteria do spełnienia dla osoby aplikującej do projektu:

 1. Rodzic/opiekun przedłoży wypełniony druk świadomej zgody na udział w projekcie
 2. Wiek od 5 do 18 lat
 3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
 4. Poziom funkcjonalny od I do I-IV wg. klasyfikacji GMFCS
 5. Umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy ortopedycznej 9 kule , trójnogi, balkoniki, łuski) lub asysty osoby drugiej
 6. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem w/w pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą
 7. Umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowania bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
 8. Brak aktywnej padaczki lekoopornej
 9. Brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większej niż 2 cm.
 10. Brak utrwalonych przykurczów lub deformacji kostno-stawowych
 11. Brak ciężkiej osteoporozy
 12. Brak stabilności kostno stawowych uniemożliwia trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu
 13. Brak przeciwwskazań do treningu na bieżni
 14. Maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w programie „ Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentów metod diagnostyki rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” lub innym programem finansowanym ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym.

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

„Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

rehabilitacja@ostmed.pl

lub

Centrum Rehabilitacji Ruchowej
ul. Sowińskiego 58
07-200 Wyszków