Projekt

„Specjalistyczne laboratorium medyczne w spółce OST MED Sp. z o.o.”

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału badawczego wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie prac badawczych nad nową gamę produktów lekarskich w postaci rezultatem, których będzie opracowanie serii wysokospecjalistycznych preparatów żywienia dojelitowego w nowej, niespotykanej dotąd na rynku formie i o unikalnym, modyfikowalnym składzie.

Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe poprzez uruchomienie specjalistycznego laboratorium, w którym prowadzone będą badania nad nową formułą oraz procesem suplementacji, który będzie skierowany do pacjentów, którzy cierpią na choroby nowotworowe, co w konsekwencji powoduje, że ich organizmy wymagają odpowiedniego wzmocnienia (zarówno na etapie przygotowania operacyjnego, jak również bezpośrednio po przeprowadzeniu terapii). Nowe produkty zostaną przygotowane dla odpowiednich grup wiekowych z uwzględnieniem ich poszczególnych potrzeb fizjonomicznych.

Wnioskodawca posiada podpisaną umowę o współpracy z Jednostką Naukową, która będzie wspierać nasze działania od strony merytorycznej tj: udostępniając nam swoje dotychczasowe know–how, jak również będzie koordynować działania w zakresie prowadzonych prac oraz budowy struktury zespołu badawczego.

Przedmiot prowadzonych prac przemysłowo-rozwojowych wpisuje się bezpośrednio w zakres oraz obszary (kierunki badań) wskazane w regionalnej inteligentnej specjalizacji dla województwa Mazowieckiego. Wnioskodawca dysponuje odpowiednich potencjałem do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów.

Wybór właściwej diety u ciężko chorych zależy nie tylko od możliwości trawienia i wchłaniania substancji odżywczych, czy też od miejsca podania diety do przewodu pokarmowego, ale i od zapotrzebowania chorych oraz ich wydolności metabolicznej. W związku z powyższym opracowane preparaty do żywienia dojelitowego będą ściśle zdefiniowane (chemicznie określone), tj: będą miały ściśle określoną jakościowo oraz ilościowo zawartość składników odżywczych wchodzących w ich skład”

Czas realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.12.2020 r.

„Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”