Projekt

„Stworzenie Domu Długoterminowej Opieki nad Osobami Starszymi

w Targoniach Wielkich”

Przedmiotem projektu jest stworzenie Domu Opieki dla osób starszych świadczącego usługi opieki długoterminowej dla osób starszych, w tym w szczególności osób schorowanych, niesamodzielnych. W celu utworzenia placówki konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo- budowlanych w budynku byłej szkoły w Targoniach Wielkich, który zostanie zaadaptowany na potrzeby Domu Opieki.  Docelowo obiekt będzie mógł przyjąć 30 pensjonariuszy. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zachodzące w społeczeństwie zmiany demograficzne, które warunkują popyt na rozwój domów opieki dla osób starszych.

Projekt zlokalizowany jest na terenie gminy Zawady o łącznej powierzchni obszarów Natura 2000- 38,21%. W wyniku realizacji projektu powstanie 14 nowych miejsc pracy. Projekt powiązany jest ze: „Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego” oraz „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”. Projekt przewiduje realizację dwóch zadań:

  1. Adaptacja budynku starej szkoły w Targoniach Wielkich
  2. Instalacja OZE.

Czas realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 27.08.2021 r.

Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020