Misja

OST-MED jest Spółką działającą od 2014 roku. Misją Spółki jest stworzenie unikatowej organizacji opieki zdrowotnej w diagnostyce i leczeniu.

Skupiamy się na świadczeniu wysokiej jakości innowacyjnych usług medycznych, unikatowych w skali krajowej i europejskiej.

Spółka prowadzi również działalność badawczą w obszarze działań naukowych oraz prac badawczo- rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Cel

Celem głównym działań spółki jest zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz diagnostyki i psychoterapii osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Bezpłatna terapia

Specjalistyczna diagnoza i rehabilitacja z zastosowaniem nowych technologii.

Wykwalifikowany personel

Zapewniamy współpracę z najlepszymi specjalistami

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo uczestników i ich danych.