Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej Hocoma Armeo Senso

Armeo®Senso to produkt zaprojektowany do neurorehabilitacji kończyny górnej u osób, u których terapia doprowadziła do znacznej poprawy zdolności ruchowych, ale kolejnym krokiem terapii jest jak największe zmobilizowanie pacjenta do samodzielnego ruchu.

Koncepcja terapii Armeo® została stworzona dla osób cierpiących na problemy neurologiczne będące następstwem udaru lub urazów centralnego lub ośrodkowego układu nerwowego. Według przeprowadzonych badań naukowych czynnikiem wspierającym powrót do pełnej sprawności jest neuroplastyczność mózgu, a więc zdolność odtwarzania połączeń nerwowych za pomocą intensywnych, wielokrotnie powtarzanych ćwiczeń, ukierunkowanych na cel. Zadania te pomagają przeorganizować mózg w taki sposób, aby stopniowo przywracać funkcjonalność uszkodzonych partii ciała.

Próby kliniczne pokazały, że terapia jest dużo bardziej efektywna jeżeli pacjent sam inicjuje ruch w ćwiczeniu i pozostaje zmotywowany przez cały czas trwania rehabilitacji. Terapia Armeo® została oparta o trzy produkty, które wykorzystywane kolejno po sobie tworzą jedną ciągłą formę rehabilitacji. Pozwala to wyjść naprzeciw różnym potrzebom i poziomom dysfunkcji, zapewniając jednocześnie ciągłość leczenia od wczesnej rehabilitacji, aż do przywracania zdolności ruchowych w domu pacjenta.

Koncepcja terapii Armeo® zwiększa efektywność leczenia ponieważ są inicjowane przez pacjenta, ukierunkowane na cel, są ćwiczeniami funkcjonalnymi i zawsze przeprowadzane są w intensywny sposób. Dzięki unikatowej budowie pacjent może ćwiczyć niezależnie od pomocy terapeuty, co pozwala mu na wykazanie pełnego potencjału podczas realizacji zadań. Wykorzystywane w terapii urządzenia: Armeo®Power, Armeo®Spring oraz Armeo®Senso zostały przemyślane tak, aby ich funkcjonalność odpowiadała poszczególnym fazom procesu rehabilitacji.