Nasze usługi i sprzęt

 

NEUROREHABILITACJA

Neurorehabilitacja zajmuje się rehabilitacją chorych z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego. Tej specjalistycznej formy terapii wymagają najczęściej pacjenci po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona.

FIZYKOTERAPIA

Fizykoterapia jest jedną z form fizjoterapii i częścią medycyny fizykalnej. Na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (np. słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy).