Projekty realizowane przez Ost-Med Sp. z o.o.

Projekt, którego celem jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów.

“Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród 300 (150K/150M) dzieci/uczniów klas I-VI z województwa mazowieckiego, w tym 25% z terenów wiejskich. Celem szczegółowym jest zwiększenie wykrywalności schorzeń kręgosłupa oraz poziomi wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia.

„Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!” 
BEZPŁATNA REHABILITACJA!