Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży, to jedna z największych grup dzieci objętych opieką medyczną. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym. Wyleczenie przyczyn MPDZ – uszkodzenia mózgu jest niemożliwe, dlatego terapia powinna skupiać się na redukcji następstw uszkodzenia przez poprawę funkcjonalną, stymulowanie aktywności i umożliwianie uczestniczenia w życiu codziennym. Największym problemem jest zaburzony rozwój funkcji chodu trwale ograniczający możliwości uczestniczenia dzieci w życiu społecznym.

Centrum Rehabilitacji powstało z myślą o najmłodszych pacjentach, jakimi są dzieci i młodzież. Doskonale wiemy, jak ważna w procesie leczenia dzieci jest wczesna rehabilitacja. Zdarza się, że dziecko z większym uszkodzeniem układu nerwowego lecz z wcześnie rozpoczętą rehabilitacją ma większe szanse na odzyskanie sprawności niż dziecko, u którego zmiany są mniejsze jednak rehabilitację rozpoczęło później.

Nasi fizjoterapeuci posiadają doświadczenie w diagnostyce i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz ze schorzeniami ortopedycznymi. W Centrum Rehabilitacji każde dziecko z problemami neurologicznymi lub ortopedycznymi ma prowadzoną indywidualną terapię z fizjoterapeutą w różnych metodach rehabilitacji dzieci.

Terapia indywidualna wspierana jest przez nowoczesne technologie (Lokomat PRO), co sprawia, że leczenie jest bardziej przystępne i daje nadzieję na trwalszy efekt końcowy.