NEUROREHABILITACJA

Neurorehabilitacja zajmuje się rehabilitacją chorych z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego. Tej specjalistycznej formy terapii wymagają najczęściej pacjenci po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona.

System do reedukacji chodu LOKOMAT PRO

Lokomat Pro to unikalne urządzenie do reedukacji chodu, umożliwiające trening na bieżni z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia.

Nowoczesny rotor Kinevia Duo

 Nowoczesny rotor Kinevia, dzięki któremu pacjenci mają możliwość treningu tak na krześle jak i wózku inwalidzkim.