Przedmiotem zamówienia objęcie udzielenie wsparcia w postaci usługi medycznej / rehabilitacyjnej uczestnikom projektu pn.: „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!”.

Celem zamówienia jest poprawa usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31.12.2020 r.
Miejsce realizacji usługi – Ostrów Mazowiecka, Wyszków lub inne na terenie województwa mazowieckiego

Miejsce i sposób składania ofert: do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: